ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
આનીકાકી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. થોડું ઘી નાખી બનાવેલો કંસાર; લાપસી.