ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
આલૈ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ( ડિંગળ ) દાન.