ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉચેટી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ઉચ્છિષ્ટ ] स्त्री. ખાતરની મોટી ઢગલી.