ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કણહતું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ પ્રા. ] न. પેટિયું; રોજી.
૨. न. રિદ્ધિસિદ્ધિ; સુખભોગ.