ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ક્વેત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. કૂવાના પાણીથી કરવામાં આવતો પાક.