ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચઉવટાં  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न .ब. व. ( જૂ. ગુ. ) બજાર; ચોક.