ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોહન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. સ્પર્શ.