ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જઇણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ પ્રા. ] स्त्री. ઘણી ઉતાવળી ગતિ.
[ સં. જૈન ] वि. જૈનધર્મી.
वि. જિન સંબંધી; તીર્થંકરે દર્શાવેલ.
वि. જીત મેળવનાર.
वि. વેગવાળું; વેગવાન.