ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જીર્ણવુધ્રક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. સુગંધી ઘાસ.