ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જ્વલકા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ભડકો; અગ્નિશિખા.