ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝંઝરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. જાળી.
स्त्री. ધાતુનો હોકો.
स्त्री. નાની હોડીને આસપાસ ફેરવવાની રમત.
स्त्री. લોઢાનો સળિયો.
वि. કાણાવાળું.