ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝયારત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] स्त्री. યાત્રા.