ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝીશાન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] वि. મોભાદાર; પ્રતિષ્ઠિત.