ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝૂંજલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ

स्त्री. ક્રોધ; ગુસ્સો.
[ હિં. ] स्त्री. ચીડિયો સ્વભાવ; રિસાળપણું.