ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝૌક  
ઉચ્ચાર: ( ઝ઼ૌક )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] पुं. આનંદ; હર્ષ; ખુશી.