ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટિકુલા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિ. ] स्त्री. નાની કાચી કેરી; ખાખટી.