ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટેપન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. પ્રેરણા કરવી તે; મોકલવું તે.