ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠોંક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. આઘાત; અવાજ કરવા માટે મરાતી થાપી.
स्त्री. મારકૂટ; કૂટપીટ; પ્રહાર.