ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠોલસું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ખાંપો; ઠૂંઠું; કાપ્યા પછી રહેલું ઝાડનું થડ; ખૂંપરો.