ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢીંગર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. પતિ કે ઉપપતિ.
पुं. મોટો અને લઠ્ઠ આદમી.