ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણગ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નગ ] पुं. (પ્રાકૃત ) પર્વત.