ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણભ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નભસ ] न. (પ્રાકૃત ) આકાશ; નભ.