ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણિપુણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નિપુણ ] वि. ચતુર; હોશિયાર.