ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણીવ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નીપ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) કદંબનું ઝાડ.
न. કદંબનું ફળ.
[ સં. ની ( જવું ) + ઇવ (જેવું ) ] वि. સ્વર્ગગમન જેવું.