ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણેઉર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ પ્રા. ] न. ચાર ઇંદ્રિયવાળો એક જાતનો જીવ.
૨. न. ઝાંઝર; નૂપુર.
૩. न. બે ઇંદ્રિયવાળો એક જાતનો જીવ.