ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણેહ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. સ્નેહ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) ચીકાશ.
पुं. પ્રેમ; રાગ; પ્રીતિ.