ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તકદિસ  
ઉચ્ચાર: ( તક઼દિસ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] स्त्री. પવિત્રતા.
स्त्री. મોટું કરવું તે.