ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દદન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. દાન; દેવાની ક્રિયા; બક્ષિશ.