ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દીપત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. કાંતિ; ચમક; પ્રભા; જ્યોતિ.
૨. स्त्री. કીર્તિ; યશ.
૩. स्त्री. શોભા.